Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A szerződés hatálya

Jelen szerződés hatályos 2018. 05. 23-tól.

Jelen szerződési feltételek pdf formátumban letölthető.

A szerződés tárgya és a szerződéskötés módja

Általános szerződés (ASZF) a nejet.hu weboldal használati és termék-, illetve szolgáltatás megrendelési feltételeiről. A befizetést igazoló számlán a forgalmazó lehet a webáruház üzemeltetője vagy a termékek forgalmazója.

A webáruház üzemeltetője:

 • A szolgáltató neve: Datesentinel Kft.
 • Székhely: 9700 Szombathely, Nárai u. 5.4.
 • Cégjegyzékszám, 18 09 112242
 • Nyilvántartást vezető hatóság: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hatósági Osztály
 • Adószám: 24969608218

A weboldalon kezdeményezett megrendelés, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölése, és a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termék kosárba helyezésével, majd a pénztár oldalon a megrendelés elküldésével a felhasználót fizetési kötelezettség terheli. A weboldalon csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak, a regisztrációs folyamat nem különül el a megrendelési folyamattól, azaz a webáruház rendszer a megrendeléskor megadott e-mail cím alapján automatikusan generál egy felhasználónevet és egy jelszót, melyek együttes használatával a vásárló beléphet saját fiókjába, ahol láthatja az adott időpontig leadott teljesített illetve fizetésre váró megrendeléseinek listáját, és a megrendelt termékek, és a megrendelt szolgáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus tartalmak letöltési linkjét. A belépési azonosítókat harmadik személynek kiadni, anyagi ellenszolgáltatásért átadni szigorúan tilos, az a felhasználó, aki ezt a tiltás ellenére megteszi, az összes addigi megrendelése összértékének tízszeresét tartozik 3 banki napon megfizetni az üzemeltetőnek.

A felhasználói jelszó és a felhasználónév automatikus generálása után a webáruház szoftver emberi beavatkozás nélkül küld értesítőt a vásárlónak. A felhasználónév később nem változtatható meg. A jelszóhoz sem az üzemeltetőnek sem a forgalmazónak nincs hozzáférése. A jelszó megváltoztatása, és elveszett jelszó újragenerálása emberi beavatkozás nélkül, szoftveresen történik, ezt kizárólag a felhasználó kezdeményezheti fiókjába belépve, vagy a belépési űrlap alsó sorában látható “Elfelejtett jelszó” linkre kattintva.

Az üzemeltető fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására.

Az ajánlatban szereplő termék díj minden esetben belföldi banki átutalással való fizetésre vonatkozik. Más fizetési módok esetén a banki költségek a megrendelőt terhelik.

 • Külföldről indított banki átutalással való fizetés esetén + 10 EUR
 • Belföldi bankfiókban való pénztári befizetés esetén + 500 Ft
 • Paypallel való fizetés esetén 1 USD + a termék díjának 4%-a.

A webáruház az oktatóanyagokat elektronikus formában szállítja, azaz a mindenkori termék letöltési linkjét / tagsági oldal belépési kódját / konzultációhoz, szolgáltatáshoz kapcsolódó dokumetumokat vagy egyén elektronikus tartalmakat befizetés után kapja meg a megrendelő, ugyanez az egyedi letöltési link befizetés után megtalálható vásárláskor / regisztrációkor létrehozott felhasználónév és jelszó segítségével elérhető “fiókom” oldalon.

Az üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül elutasítsanak.

A termék szerzői jogvédelem alatt áll. A termékről tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, fájlmegosztó portálokra feltölteni. Tilos saját, hasonló (weboldalakkal / weboldalkészítéssel / e-mail marketinggel / termékbevezetési kampányokkal kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni a termék alapján. A termék megrendelésével a megrendelő nem jogosult a terméket továbbértékesíteni.

Másolat, átdolgozás, jogszerűtlen használat, fájlmegosztóra való feltöltés, bármilyen visszaélés,  továbbértékesítés vagy a termék alapján létrehozott más hasonló termék, szolgáltatás, nyilvános bemutatás, részben vagy egészben való közzététel esetén az a megrendelő, aki a jogsértés elkövette, vagy ahhoz közvetett vagy közvetlen módon hozzájárult a termék mindenkori teljes árának 200 (kettőszáz)-szeresét tartozik azonnali hatállyal megfizetni az üzemeltetőnek.

Az oktatóanyagok személyes felhasználásra készültek. Amennyiben a megrendelő arra használja az oktatóanyagokat, hogy az abban tanultakkal harmadik személynek (saját ügyfeleinek) weboldalt, webáruházat, portált részben vagy egészben tervezzen, vagy átalakítson, vagy tanácsot adjon, a mindenkori oktatóanyagok VIP csomag díjának 20, azaz húszszorosát tartozik 3 munkanapon belül megfizetni a forgalmazónak.

A megrendelőre vonatkozó feltételek

A megrendelő regisztrációkor / vásárláskor köteles valós adatokat megadni. Megrendelő lehet 18. életévét betöltött cselekvőképes személy, vagy gazdálkodó szervezet képviselője.

A forgalmazó megtagadja a szolgáltatás nyújtását, termék elküldését, ha a regisztrációkor kitöltendő adatsor bármelyik eleme valótlanságot tartalmaz. Regisztrációkor pontos címet kell megadni, postafiókcím nem elfogadható.

Fizetési határidő

Bannkártyás fizetés esetén sikeres tranzakció után a termék azonnal letöltető.

Banki átutalással való fizetési mód esetén a megrendelés után automatikusan, e-mailben küldött díjbekérőn 3 naptári nap fizetési határidő szerepel, amennyiben ez munkaszüneti napra esik, akkor a mindenkori következő munkanap a fizetési határidő. Amennyiben a befizetés a fizetési határidő napjának bankzárásáig (17:00) nem érkezik meg, a forgalmazó további 3 munkanap türelmi időt biztosít, mely időszak alatt legalább 2 fizetési felszólítást küld a megrendelőnek. Amennyiben a türelmi időszak végén bankzárásáig (17:00) sincs rendezve a díj, a megrendelő csak úgy rendelhet a jövőben egy másik terméket a weboldalról, ha a díjhátralékát rendezi. Ezentúl forgalmazó fenntartja magának a jogot, hogy a nem fizető ügyfeleket teljes mértékben kizárja a weboldalak vásárlóinak köréből.

Elállási jog

A megrendelt termék nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősül, melynek megrendelése esetén a vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát. Lásd: 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14/m: “A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”  A megrendelt weboldaltervezés, portálépítés, konzultáció a megrendelő egyéni igényei, útmutatása szerint készül, ebben az esetben szintén nem gyakorolható az elállási jog. Lásd: A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek: (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29§ / c.) A megrendelésekre az internetes vásárlások általános szabályai vonatkoznak. A forgalmazó nem kínál  pénz visszatérítési opciót. Amennyiben a termék letöltési link kiküldésre került, és arra legalább egyszer rákattintott az ügyfél, nincs lehetősége elállni a szerződéstől és visszakérnie a befizetett összeget, mert a termék ebben az esetben már általa hozzáférhetővé vált. A forgalmazó a termék technikai kezeléséhez (audió lejátszás, html megnyitás, pdf kezelés, általános számítógép használat és kezelés) nem nyújt ügyfélszolgálati segítséget. Az anyagok bármilyen számítógépen lejátszhatók, amelyen legalább Internet Explorer 6-osnál újabb böngésző van, és van bármilyen alkalmazás, amely képes “mp3″ „mp4” és “pdf” fájlok lejátszására. Ezek beszerzéséről, telepítéséről a megrendelőnek kell gondoskodnia. A számla kibocsátója a gyártó mellett lehet a forgalmazással megbízott alvállalkozó is.

Ezen kívül az előfizető választása szerint, bármilyen tartalmat megjeleníthet a weboldalán, amennyiben az nem ütközik jogszabályi feltételekbe és nem sérti jelent ÁSZF feltételeit.

Jótállás

Üzemeltető nem forgalmaz a kötelező jótállás körbe tartozó tartós fogyasztási cikket így nem jótállásra köteles.

Kellékszavatosság

A forgalmazott termékek digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

Termékszavatosság

A forgalmazott termékek digitális formában vannak (videók, hanganyagok, szöveges dokumentumok). Ha a fájl a letöltés során valamilyen technikai hiba folytán megsérült, új letöltési linket biztosítunk.

Panaszkezelés

Írásban az üzemeltetőnél: info [kukac] vasimarketing [pont] hu e-mailcímre küldött levélben lehetséges. A panaszt 8 munkanapon belül kivizsgáljuk és orvosljuk.

Ha a vásárló nem elégedett a panaszkezeléssel,
Keresse fel a vállalkozás székhelye szerinti Békéltető Testületet:

 • Vas Megyei Békéltető Testület
 • 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
 • Telefon: +36 94 312-356

vagy forduljon a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz.

  • Vas Megyei Kormányhivatal
 • Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.

A weboldalon megvásárolható oktatóanyagok segítségével tilos létrehozni olyan weboldalt, amely:

Bármilyen hazai, vagy nemzetközi törvénybe, jogszabályba ütközik (ideértve, de ne kizárólag: jogvédett tartalmak jogosulatlan használata), vagy megtévesztő, manipulatív, vagy bármilyen politikai, vagy pornográf, vagy erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító szöveges-, képi-, videós-, animált gif, vagy egyéb formában megjelenő tartalmat jelenít meg. (a továbbiakban: tiltott tartalom)-. Kifejezetten ideértve az olyan eseteket is, amikor a tiltott tartalomra a linkel a megrendelő (hiperhivatkozást jelenít meg), vagy linknek látszó szöveges karaktersorral, belinkelt képpel, videóval, vagy bármilyen egyéb hiperhivatkozássá tehető HTML elemmel mutat rá, a tiltott tartalmat IFRAME vagy EMBED, vagy bármilyen ehhez hasonló beágyazási technológiával jeleníti meg a weboldalon. Az oktatóanyagokkal létrejött weboldal tartalmáért a weboldal készítője vállal felelősséget, az egyes weboldalak tartalmát illetően a forgalmazó minden felelősséget kizár.

Etikai záradék

A megrendeléssel elfogadod a netjet.hu etikai értékrendjét, az és jelen ASZF etikai záradékát, mely szerint: kizárólag olyan termék, szolgáltatás értékesítésére használod fel a netjet.hu oktatóanyagaiban megismerteket, melyről a legjobb tudásod szerint meggyőződtél, hogy a fogyasztók, hasznára, épülésükre, jólétükre szolgál.

Felelősség kizárása

Az oktatóanyagban bemutatott (és személyes szakértői konzultáció során szóban átadott) technikák és marketing módszerek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek. Valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. A forgalmazó semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért) amelyek az oktatóanyagban bemutatottak megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

Az Oktatóanyagokban bemutatott 3. fél által forgalmazott termékek vagy szolgáltatások bemutatása kizárólag tájékoztatási célt szolgál, ezek működéséért a forgalmazó felelősséget nem vállal. A forgalmazó nincs kapcsolatban ezen szolgáltatások / termékek gyártóival.

Szerződési feltételek szolgáltatás/konzultáció megrendelése esetén

A megrendelő megrendeli, a szolgáltató elkészíti a megrendelő sales oldalát / értékesítési hírlevél sorozatát. Fizetési feltételek: A megrendelő köteles a szolgáltatás díját jelen szerződés elfogadása után a mindenkori díjbekérőn szereplő banki átutalási határidővel teljesíteni a szolgáltató bankszámlájára. A szolgáltatás díja előre fizetendő, a szolgáltató alanyi áfamentes tevékenységet folytat, ezért áfát nem számol fel.

A forgalmazó (szolgáltató) a mindenkori ajánlatban feltüntetett elkészítési határidőt attól a naptól vállalja, amely napon visszaigazolta, hogy a megrendelő hiánytalanul a rendelkezésére bocsátotta a következő anyagokat / információkat: Kitöltött konzultációs adatlap.

FTP és Mysql hozzáférések, a tárhelynek alkalmasnak kell lennie WordPress futtatásra

A bekért anyagok formátuma: Fényképek, képek: magas felbontású, jó minőségű jpg, png. Szövegek: Sortörésekkel formázott Microsoft Word vagy TXT formátum.

A szolgáltatás nem tartalmazza a következőket: A WordPresstől eltérő tartalomkezelő rendszerrel való munkavégzés, http: // helyett https : // protokol alá való fejlszetés, tárhely technikai problémáinak megoldása, hosting céggel való kapcsolattartás, hírlevélküldő telepítés, beállítás, hírlevelek időzítésének beállítása. A W3.org vagy bármilyen validációs ellenőtzőnek való megfelelés.

A szolgáltató egyetlen, a weboldal értékesítési folyamatát teljes mértékben támogató és megfelelő arculatot tervez, amennyiben ezt a megrendelő nem fogadja el, és új arculatot kér, új szövegezést kér, úgy köteles az újratervezést 24 900 Ft -os óradíjon megfizetni. Amennyiben a megrendelő az átadás után változtatni szeretne az elkészült arculaton, azt szabadon megteheti, de erről köteles tájékoztatni a Szolgáltatót, hogy az a referenciái közül az oldal linkjét eltávolíthassa.

A megrendelő a szerződés idejére a szolgáltató rendelkezésére bocsátja a következő hozzáférési adatokat, melyeket a megrendelő kizárólag a weboldal átadásáig őriz meg, utána adatvédelmi okokból törli saját számítógépéről, és nem őriz róla semmilyen formában másolatot: FTP és Mysql user / pass / host name / db name. A tárhelyen mysql-nek és php-nak kell futnia, illetve szükséges a .htacces fájl engedélyezése és írhatósága. Ha a tárhelyen ezek a funkciók nem elérhetők, vagy a tárhely alkalmatlan a weboldal telepítésére, a szolgáltatónak nem feladata a hiba keresése, elhárítása, feltárása, és a tárhelyszolgáltatóval való egyeztetés, kommunikáció. A megrendelő köteles a tárhelyszolgáltatóval kommunikálni, és megoldani, hogy az adott technikai feltételek a tárhelyen elérhetőek legyenek. Amíg a tárhely miatt a megvalósítási munkálatok állnak, az nem számít bele az elkészítési határidőbe, ebben az esetben az elkészítési határidő annyi munkanapot késik, ahány munkanapos leállásra kényszerült a szolgáltató a tőle független, nem megfelelő tárhely miatt.

Felek tudomással bírnak és kifejezetten kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében létrejövő weboldal, design elemek, szövegek szerzői jogvédelem alatt álló szerzői műnek minősülnek. A szerzői jogok tekintetében a Felek úgy állapodnak meg, hogy a szolgáltató a teljes védelmi időre vonatkozó minden ismert felhasználási módra (így különösen, de nem kizárólagosan a többszörözésre és átdolgozásra is) kiterjedő kizárólagos, harmadik személy részére átengedhető felhasználói jogot biztosít a megrendelő részére. A felhasználási jogok ellenértékét a szolgáltatói díj tartalmazza. A szolgáltató szavatol azért, hogy az általa jelen szerződés keretében nyújtott szolgáltatása tekintetében harmadik személynek nem áll fenn joga, ami a megrendelő előző pont szerinti felhasználási jogát kizárná vagy korlátozná.

A felek a jelen megbízási szerződést határozott időtartamra kötik, melynek kezdete a megrendelő leadása a vége pedig a kész weboldal átadása.

Ha a szolgáltatás során a megrendelő eláll a szerződéstől, akkor a befizetett díjat a szolgáltató által addig elvégezett munkák levonásával kaphatja vissza. Ha a megrendelő nem fogadja el a szolgáltató marketing tanácsait és megoldásait, akkor a szolgáltató felmondhatja jelen szerződést, ilyenkor csak az addig elvégzett munka ellenértékére jogosult, a fennmaradó összeget visszautalja megrendelőnek.

A szolgáltatás megrendelésével a szolgáltató e-mailes kapcsolattartást vállal. Személyes / telefonos / skype-os kommunikációt nem. A szolgáltató kizárólag a megrendelővel marad kapcsolatban a tervezés során, szolgáltató kizárja a harmadik személlyel való kommunikációt jelen megrendelés tárgyában.

Záró rendelkezések

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződést átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” bejelölésével, és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése” gombra való kattintással elfogadja.

Adatkezelés webáruházból való vásárlás esetén

Adatkezelő megnevezése

 • A szolgáltató neve: Datesentinel Kft.
 • Székhely: 9700 Szombathely, Nárai u. 5.4.
 • Cégjegyzékszám, 18 09 112242
 • Nyilvántartást vezető hatóság: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Hatósági Osztály
 • Adószám: 24969608218

Adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 • 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 • 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

Tárhelyszolgáltató:

 • A tárhely-szolgáltató neve: Dotroll Kft.
 • A tárhely-szolgáltató címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • A tárhely-szolgáltató e-mail címe: support@dotroll.com
 • A tárhely-szolgáltató weboldala: www.dotroll.com

Webáruház szoftver megnevezése

 • Adatfeldolgozás helye (webhely): http:/vasimarketing.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel
 • Webáruház bővítmény neve: Woocommerce

Hírlevélszoftver szolgáltató

Az értesítő emailek küldéséhez Kovács András Miklós E.V. a MailChimp nevű hírlevél küldő szolgáltatót használja. A szolgáltató regisztrált tagja az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött Safe Harbor egyezménynek:

The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp
512 Means St., Suite 404
Atlanta, Georgia- 30318

A Safe Harbor egyezmény értelmében a regisztrált tagok felé továbbítható személyes adat, amennyiben az nem EU-s tagország.

A MailChimp a kiküldött levelekbe speciális mérőkódot helyez el. A mérőkód feladata, hogy mérje az emailek megnyitott állapotát, hogy ezzel információt kapjunk arra vonatkozóan, sikeres volt-e az emailek kézbesítése és megnyitása.

A MailChimp a kiküldött emailekbe található linkeket (hivatkozásokat) speciális mérőkóddal látja el annak érdekében, hogy látható legyen, mely hivatkozásokra kattintanak leginkább az emailekben. A mérés célja, hogy megismerjük a kiküldött emailek használati szokásait és ezen keresztül a későbbi kiküldések alkalmával a felhasználók számára kedvezőbb tartalmú üzenetet tudjunk kiküldeni.

Kovács András Miklós E.V. a megadott adatokat további harmadik félnek nem adja át.

Számlázó szoftver szolgáltató

 • KBOSS.hu Kft.
 • Az adatfeldolgozó címe: Magyarország, 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b.
 • Adatfeldolgozás helye (webhely vagy cím): szamlazz.hu
 • Adatfeldolgozási technológia: információs rendszerrel

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott, megrendeléskor elkért adatok: Név, Cégnév, Székhely címe, a webáruház szoftver feliratkozáskor még az IP címet, a feliratkozás időpontját, a választott fizetési mód megnevezését rögzíti és azt, hogy az adott digitális terméket a vásárló letöltötte-e. Adatkezelés célja: A feliratkozáskor megadott adatokat címet számla kiállítás és termék elküldési céllal kezeljük. A termék kiküldése minden esetben elektronikusan, az érintett e-mail címére történik.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A vásárláskor megadott adatokat az érintet önkéntesen adja meg.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett kérelmére történő vásárlói fiók törléséig.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A tájékoztatás kéréshez, helyesbítéshez, törléshez  való jog

A vasimarketing.hu/fiokom linkre kattintva az érintett saját felhasználónevével és jelszavávalbelépve külön kérelem nélkül is tájékoztatást kaphat a róla nyilvántartott személyes adatokról, melyeket külön kérelem nélkül, önállóan módosíthat, helyesbíthet. A kezelt adatok törlését érintett  az info [kukac] vasimarketing [pont] hu  e-mail címen kérelmezheti. A tájékoztatást és helyesbítést is az info [kukac] vasimarketing [pont] hu  e-mail címen is kérelmezheti az érintett, adatkezelő a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti.

A tiltakozáshoz való jog

A info [kukac] vasimarketing [pont] hu e-mail címen tiltakozhat az adatkezelés ellen az érintett.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: info [kukac] vasimarketing [pont] hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a netjet.hu weboldalaon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • Honlap: https://naih.hu